Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Kybernetikkens historie

– Kybernetikkens historie

I 1947 ble begrepet cybernetics (på norsk kybernetikk) lansert av den amerikanske matematikeren Norbert Wiener. Han lot seg inspirere av det greske ordet "kybernetes", som betyr styrmann/rormann - "den som styrer". En utløsende artikkel for denne nye vitenskapen var Behavior, Purpose and Teleology fra 1943, hvis konsepter ble ytterligere utbrodert i Wieners klassiske verk Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine fra 1948. Sentrale kybernetikere inkluderer John von Neumann og Vannevar Bush. John R. Boyd og Jay W. Forrester har også jobbet med fundamentale kybernetiske problemstillinger.

Få andre teknologiske fagområder har et like vidt anvendelsesområde som kybernetikken: de samme grunnprinsippene som beskriver oppførselen til tekniske systemer, gjenfinnes i økonomiske, sosiale, økologiske og biologiske systemer. Det siste gjør at kybernetikken i stigende grad også anvendes innen biologi og medisin.

Kybernetiske anvendelser finnes overalt, og det er skrevet en rekke spennende populærvitenskapelige bøker om emnet:

Historiske bøker om kybernetikk:

Det er også skrevet bøker om sentrale kybernetikere: