Bilde studiets oppbygning mtmart

To marin teknikk studenter er i biblioteket. Foto: Geir Mogen/NTNU

<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk gjennomføres på fem år. Se studieplan for marin teknikk nederst på siden.

1. og 2. studieår

De to første årene på marin teknikk består av tekniske basisemner som skal gi en solid grunnkompetanse. Du vil fra dag én ha innføring i marintekniske emner og lære om design, maskineri og krefter fra bølger, strøm og vind.

Studiets oppbygning

3. studieår

I tredje studieår får du mer valgmuligheter og du kan skreddersy utdanningen etter interesse og ønsket kompetanse. Du velger spesialisering, og kan fordype deg innen en av følgende hovedprofiler;

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin kybernetikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marint maskineri
  • Marin prosjektering og logistikk

Les om hovedprofilene

 

I løpet av tredje studieår har du mulighet til å dra på én ukes ekskursjon til utlandet for å få et innblikk i den internasjonale næringen.

4. studieår

I fjerde studieår fortsetter du spesialiseringen innen valgt hovedretning. Flere studenter velger å dra på utveksling dette studieåret - her er mulighetene mange.

5. studieår

I femte og siste studieår er det tid for prosjekt- og masteroppgave. Dette gjøres ofte i samarbeid med instituttets forskningsprosjekter, næringslivet og/eller aktuelle forskningsinstitusjoner. Masteroppgaven er et interessant og lærerikt prosjekt innen design, forskning og utvikling basert på valgt hovedprofil.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Forskerlinjen

Forskerlinjen

Forskerlinjen er et tilbud til forskningsinteresserte studenter som ønsker å bruke mer tid på å dyrke sine egne faglige interesser.