Hva lærer jeg

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

Førsteårsstudenter på marin teknikk jobber med et skipsprosjekt.
Foto: Geir Mogen/NTNU

På marin teknikk lærer du om marin teknologi, marine konstruksjoner, design, automatikk, robotikk, fysikk, programmering, sensorsystemer, matematikk, mekanikk og materialteknologi.

Du kan velge mellom ulike spesialiseringer (hovedprofiler):

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin kybernetikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marint maskineri
  • Marin prosjektering og logistikk
 

Løs utfordringer med digitale verktøy

I studiet får du bruke digitale verktøy til å løse utfordringer. Du får for eksempel gjøre beregninger knyttet til energibruk, bølgekrefter og lastekapasitet, lage digitale tvillinger og simulere konstruksjoner, systemer og arbeidsoppgaver.

Du får bruke programmeringsspråk som Python og C++ og ingeniørfaglige dataverktøy. 

Nyutdannede fra marin teknikk med digital kompetanse er veldig etterspurt i arbeidsmarkedet.

 

Masteroppgave om flytende sol - en karbonnøytral fremtid?

 

I en reportasjen fra filmen Our Oceans, Our Future får du blant annet høre om masteroppgaven til to marinstudenter. Temaet de har valgt å fordype seg i er flytende soløyer, et spennende konsept som kan bidra til en karbonnøytral fremtid.

Havets verdier må realiseres bærekraftig

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og bruke havet som transportvei. Som student ved marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets ressurser bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål - god helse og livskvalitet.

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle.

Ikon - FNs bærekraftmål - industri, innovasjon og infrastruktur.

Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene.

Ikon - FNs bærekraftmål - livet i havet.