Opptak

Marin teknikk - masterstudium (5-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i R2

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2022 54,1 54
2021 55 53,5
2020 55,3 54,7
2019 54,3 53,6

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.