SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Vil du være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester?
 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid


Om kommunikasjonsteknologi

Skylagring, mobilbetaling, sosiale medier, tingenes internett, intelligente transportsystemer. Kommunikasjonsteknologi brukes etter hvert av alle, og overalt, og samfunnet er helt avhengig av sikre og robuste nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner.

Kommunikasjonsteknologi (KomTek) er studieprogrammet for deg som vil være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner. Dette studiet vil gi deg et fundament for å kunne møte tekniske utfordringer, men også utfordringer som krever en bred forståelse av samhandlingen mellom tekniske, økonomiske og samfunnsmessige aspekter.

De tre første årene består av emner som grunnleggende kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår velger du en av tre hovedprofiler Informasjonssikkerhet, Nett, tjenester og applikasjoner og Digital økonomi hvor du spesialiserer deg gjennom spesifikke emner.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptaksgrense for studieåret 2018-2019: 55,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Kommunikasjonsteknologi (KomTek) kan du gå inn i mange ulike jobber. Studiet gir deg en bred utdanning innen data, som øker valgmulighetene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgavene kan dreie seg om planlegging, oppbygning og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner, systemutvikling og programmering, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgiving, undervisning og forskning.


Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi er et femårig program. De tre første årene av studiet omfatter grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår spesialiserer du deg innen av en av følgende hovedprofiler:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.
Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.
 

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKOM
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist:  15. april
Studiekode: 194 770

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fra Viten og vilje på NRK

Ta gjerne en titt på NRK sin produksjon Viten og vilje – Digital livsfare for å få et godt innblikk i kommunikasjonsteknologi.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak