Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 62
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTKOM, Mon Sep 25 08:43:45 CEST 2023 | M5

Vil du få teknologien til å kommunisere sikkert og godt?

Vi blir stadig mer digitale og er alltid på nett. Livet vårt er ikke lenger tenkelig uten digitale verktøy og tjenester, på jobb og i fritida. For å få ny teknologi til å fungere godt, må kommunikasjonen mellom enhetene være samstemt, og den må være sikker og trygg.

Vil du være med på å realisere neste generasjons internett og løse nye kommunikasjonsutfordringer? Vil du hjelpe til med å forsvare vårt samfunn mot digitale sikkerhetstrusler? Er du interessert i hvordan en smart by skapes gjennom intelligente løsninger, og på denne måten bidrar til å fremme et bærekraftig samfunn?  

Vil du være med å forsvare samfunnet mot hacking og misbruk av kryptovaluta?
Da passer dette fremtidsrettede studiet for deg!

Du lærer hvordan store og komplekse digitale systemer designes. De skal være en sikker og robust del av infrastrukturen i et bærekraftig samfunn. Eksempler er neste generasjons mobilnett, smarte byer, kommunikasjon i strømnett og kryptologi.

Du lærer hvordan systemene står imot cyberangrep og kommuniserer med hverandre på en trygg og sikker måte. Du bruker etisk hacking for å avdekke svakheter i datasystemer. 

Les mer om hva du lærer

Studiet i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er et femårig program som utdanner deg til sivilingeniør med kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjonssystemer, digital sikkerhet og nett.

Du kan jobbe med alt fra planlegging, design og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner. Mulige arbeidsoppgaver er: systemutvikling, programmering, digital sikkerhet, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgivning, undervisning og forskning.

Etterspørselen etter sivilingeniører i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er stor med hele verden som mulig arbeidssted.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Abakus, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

I tredje klasse reiser du på ekskursjon utenlands i Europa. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt.

Les mer om studiemiljøet

De tre første årene vil du ha grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Studiet konsentrere seg om digital sikkerhet, og kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i laboratorier.

I fjerde og femte studieår spesialiserer du deg innen av en av de tre hovedprofilene Informasjonssikkerhet, Nett, tjenester og applikasjoner eller Digital økonomi.

Les mer om studiets oppbygning

Husk omprioriteringsfristen i Samordna opptak 1 juli

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning