Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten...

- har omfattende kunnskaper i underliggende matematikk, statistikk, naturvitenskap og IKT

- har spesiell innsikt i ett av ingeniørområdene: geomatikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, produksjonsledelse, maskinteknikk eller petroleumsfag

- har omfattende kunnskaper innen data- og informasjonsteknologi og hvordan dette kan kombineres med aktuelt ingeniørområde

- har avanserte kunnskaper om det aktuelle ingeniørområdets teori, metoder, verktøy og forskning

- har innsikt i og forståelse for andre fagområder som utfyller aktuelt ingeniørområde

- har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, sivilingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi

- har kunnskaper om gruppearbeid, motivasjon, organisasjon og ledelse

 

Ferdigheter

Kandidaten…

- kan identifisere, modellere og analysere teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor geomatikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, produksjonsledelse, maskinteknikk eller petroleumsfag

- kan utvikle, vurdere og velge løsningsalternativer for produkter, prosesser og systemer

- kan anvende IKT-verktøy innen geomatikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, produksjonsledelse, maskinteknikk eller petroleumsfag

- kan utvikle IKT-verktøy rettet mot det aktuelle fagområdet

- kan planlegge og gjennomføre teknologiske prosjekter og oppgaver selvstendig og i grupper

- kan analysere og løse problemer i en tverrfaglig kontekst og i et helhetlig, samfunnsmessig perspektiv

- kan gjennomføre et teknologisk forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

- har arbeidslivserfaring relevant for ett av de aktuelle fagområdene

- evner å anvende sin faglige kompetanse på nye områder

- evner å fornye og omstille seg faglig

 

Generell kompetanse

Kandidaten…

- har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter, prosesser og systemer innenfor geomatikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, produksjonsledelse, maskinteknikk eller petroleumsfag

- kan sette de miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser i et etisk perspektiv, et livsløpsperspektiv og et personvernperspektiv

- kan tenke og handle kreativt, kritisk, konstruktivt og respektfullt

- har innsikt i hvordan innovasjon og entreprenørskap bidrar til nyskapning i samfunnet

- kan kommunisere med teknologer og andre om teknologiske problemstillinger

- har et internasjonalt perspektiv på fagfeltet og kan arbeide i et globalt marked

Velkommen til studiestart 2019

Velkommen til studiestart 2019

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer vi til velkomstdag for nye jenter. Her får du møte jenter som du skal gå sammen med og jenter fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Du får informasjon om de ulike tilbudene som NTNU har til jenter på studiene og du får en snikktitt på campus, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Dette er et tilbud til jenter ved studier der NTNU har spesielle tiltak for å øke kvinneandelen.

Se programmet og meld deg på her

NB: Påmeldingsfrist 5. august

Kl 09.30-11.30: Felles immatrikulering

Sted: Den store plena bak hovedbygget (Gløshaugen)

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter.

Les mer om programmet for immatrikulering.

Kl 12.00: Studieprogramvis immatrikulering

Sted: Aud. S4

Velkomstseremoni for studenter på Ingeniørvitenskap og IKT. Obligatorisk oppmøte.

Kl 10.00-14.00: Kom-i-gang-dagen

Sted: Gløshaugen

Du kan bruke dagen til å møte linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentsamskipnaden (SiT) og studieveiledere. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Kl 10.00 - 12.00: Informasjonsmøte

Sted: Aud. S4

Informasjonsmøte for studenter på Ingeniørvitenskap og IKT

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Se nettsidene til Teknostart for timeplan

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Ingeniøvitenskap og IKT er det linjeforeningen Hybrida som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan og pensum vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.