Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studiemiljø


To studenter fra Ingeniørvitenskap og IKT forteller om linjeforeningen Hybrida, studentaktiviteter og hvordan det er å begynne som ny student på Ingeniørvitenskap og IKT.

Studentintervju

Dette sier studentene

 

"Det å være student på ingeniørvitenskap og IKT er virkelig noe jeg stortrives med!" 

Stephanie Dias Chelliah

Les mer om hva studentene selv sier om studiet

Studiemiljø

Linjeforening: Hybrida

Linjeforeningen Hybrida er en svært sentral del av det sosiale- og akademiske miljøet på I&IKT, og et viktig bindeledd for studentene opp mot fakultet, næringslivet og andre studieprogram. Høy deltakelse, et bredt utvalg komiteer, svært engasjerte medlemmer og titalls årlige arrangementer gjør Hybrida til en av de mest aktive linjeforeningene på NTNU, og bidrar til å ivareta den gode trivselen blant våre studenter.

Linjeforeningen har ulike komitéer og interessegrupper som passer alle og enhver, og alle har muligheten til å være med. Disse komiteéne og interessegruppene arrangerer ulike arrangementer for studentene som hyttetur og nyttårsball, drifter nettsiden, drar på turer, lager egen studentavis, band, styrer sosiale medier etc. Jentene på studiet gjennomfører også egne aktiviteter av både faglig og sosial karakter.

Utenom sosiale arrangementer er studentene ivrige til å bidra i studieprogrammet sitt faglige miljø. Mange av studentene benytter de samme lesesalene og jobber sammen med øvinger, prosjekter og annet studierelatert arbeid. Hybrida bidrar også med å holde kurs i noen av de fagene som kan være spesielt krevende.

Studenter fra Ingeniørvitenskap og IKT feirer 17. mai

Fadderperioden

En av Hybrida sine aller viktigste oppgaver er å arrangere fadderperiode for de nye I&IKT-studentene. Faddersjef og fadderstyre velges av linjeforeningen ved begynnelsen av vårsemesteret, og de utvalgte jobber deretter jevnt gjennom våren og sommeren for å planlegge to uker med aktiviteter for alle og enhver. Gruppene består av en gruppeleder og flere faddere fra høyere årskull, både fra andre- og tredjeklasse. Fadderens oppgave er å legge til rette for sosialisering og trivsel blant de nye studentene, og å hjelpe disse med å bli kjent i studentbyen Trondheim og på NTNU. Med rundt 70 elever per kull blir så godt som alle kjent med hverandre i løpet av kort tid.

Noe som er unikt med Linjeforeningen Hybrida sin fadderperiode er at det er nesten like mange faddere som det er fadderbarn. Dette forteller at de de eldre kullene gjerne vil gjøre en innsats og bli kjent med de nye som kommer på linjen.

Utover fadderperioden legges det opp til en rekke arrangementer der hensikten er å bli bedre kjent både innad, på tvers av faddergruppene og på tvers av trinn. Opplegget varierer fra år til år, men blant gjengangerne finner vi rebusløp, grilling, idrettsdag, togafest, temafester, spillkveld og en minneverdig hyttetur. Gruppene konkurrerer hele tiden med hverandre, og én gruppe kan til slutt smykke seg med tittelen “Årets faddergruppe” på Hybridas storslåtte immatrikuleringsball etter endt fadderperiode. Nettopp denne gjennomgående konkurransen er med på å skape et unikt samhold og fellesskap innad i gruppene, samtidig som vennskapene på tvers av disse pleies mellom slagene.

Lite kan måle seg med den stemningen man opplever gjennom en fadderperiode i Trondheim, og mange ser tilbake på denne perioden som to av de beste ukene de har hatt, der de vil få venner for livet. Det tett sammensatte sosiale miljøet på studiet gjør også fadderperioden til en samlingsarena for studenter fra alle årskull på I&IKT. De nye studentene får dermed mulighet til å utvide sitt nettverk ytterligere.

Fire personer sitter i en hjemmesnekret båt

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i Trondheim er også student.

Som student i Trondheim vil du fort merke at frivilligheten og engasjement står sterkt hos studentene. Samfundet, UKA, ISFIT, Tekna, Teknologiporten, NTNUI, Revolve er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel som vil passe alle og enhver. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

Følg oss på Facebook

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent