Hva kan jeg bli?

Georessurser og geoteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva kan du bli?

Studenter analyserer kjerneprøver i laboratoriet. Som sivilingeniør i georessurser og geoteknologi kan du jobbe offshore, på land, i laboratorium eller ute i felt. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Som sivilingeniør innen georessurser og geoteknologi kan du jobb med å finne og utvinne georessurser, som mineraler, olje og gass. På studiet spesialiserer du deg innen petroleumsfag eller mineralutvinning og kan velge blant mange spennende jobber innenfor den studieretningen du velger.


Energibransjen

Flere selskap i energibransjen tilbyr arbeidsoppgaver på tvers av olje og gass med prosjekter innenfor fornybar energi. Mange petroleumsingeniører vil gå av med pensjon i nær framtid og det vil derfor bli behov for nytt personell. Karrieremulighetene for ingeniører i petroleumsindustrien er derfor meget gode.

I petroleumssektoren kan du blant annet jobbe med:

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Forskning og teknologiutvikling
 • Karbonfangst- og lagring
 • Oljeboring og boring for geoenergi
 • Undervannsteknologi for olje og gass
 • Undervannsteknologi for mineralproduksjon på havbunnen
 • Fast og flytende havvind
 • Offshore hydrogenproduksjon
 • Leting etter olje- og gass
 • Olje- og gassproduksjon

Mineralindustrien

Mineralindustrien i Norge, så vel som globalt, står nå overfor en sterkt økende etterspørsel etter alt fra sjeldne jordarter til metaller. Det vil i framtiden være stort behov for ingeniører innenfor mineralproduksjon.

I mineralsektoren kan du blant annet jobbe med:

 • Ansvarlig utvinning av mineralressurser
 • Mineralressursforvaltning
 • Leting etter- og kartlegging av mineralressurser
 • Prosessering av mineralressurser
 • Planlegging og sikring av dagbrudd og underjordsgruver
 • Gruvegeologi
 • Mineralforekomstgeologi
 • Mineralkarakterisering
 • Produkt- og prosessutvikling (innovasjon)
 • Miljøledelse og miljøovervåkning
 • Resirkulering og bruk av overskuddsmasser

Aktuelle arbeidsplasser

Equinor, Multiconsult, Kongsberg Gruppen, Aker Solutions, DNV, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, SINTEF, NTNU, Halliburton, Baker Hughes, TechnipFMC, Shell, Aker BP, Three60 Energy, Well Expertise, SLB, Okea, Vår Energi, Sval, Neptune Energy, General Electric, Rana Gruber, Titania, Norsk Mineral, Omya, Franzefoss minerals og Nordic Mining og LKAB.

Intervju med tidligere studenter

Under kan du se intervjuer med tidligere studenter som nå er ute i arbeidslivet.

 
 

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning