Hva lærer jeg

Georessurser og geoteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

Studenter jobber med en oppgave i slamlaboratoriet. I slamlaboratoriet kan du for eksempel teste egenskapene til borevæske og reservoarfluider. Foto: Geir Mogen/NTNU.
Studenter jobber med en oppgave i slamlaboratoriet. I slamlaboratoriet kan du for eksempel teste egenskapene til borevæske og reservoarfluider. Foto: Geir Mogen/NTNU.

For å sikre verden nok energi er vi avhengige av olje- og gassproduksjon, i mange tiår fram i tid. Og olje og gass er, i likhet med mineraler, helt nødvendige råstoffer i fremstilling av en lang rekke produkter, teknologier og utstyr for det grønne skiftet. Petroleumsvirksomheten står for en stor del av verdiskapningen i Norge, og vil gjøre det i mange år fremover.

Sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi kombinerer ingeniørfag med geofag. Du spesialiserer deg innen mineralutvinning eller produksjon av olje og gass, og kan velge mellom fire studieretninger:

  • Anvendt geofysikk
  • Ressursgeologi
  • Mineralproduksjon
  • Petroleums- og reservoarteknologi
 

 

Digitale verktøy som brukes i arbeidslivet

Gjennom studiet får du lære digitale verktøy som brukes til å kartlegge undergrunnen og gjennomføre målinger, analyser og tolkninger i arbeidslivet. Dette er kunnskap vi trenger for å forstå prosesser i berggrunnen og løsmasser på land og under havbunnen.

Du lærer ulike programmeringsspråk som Python, samt digitale verktøy som 3D-modellering og verktøy for analyse og kartframstilling som ArcGIS.

Du kan være med å finne nye og bedre løsninger

Som sivilingeniør i georessurser og geoteknologi kan du være med å sette standarden for etisk, rettferdig og mer miljøvennlig utvinning av geologiske ressurser nasjonalt og globalt.

Vi beveger oss mot et energiskifte og et nullutslippssamfunn. Med kunnskapen du får på studiet kan du være med å utvikle og ta i bruk lavkarbonløsninger som karbonfangst- og lagring, hydrogenproduksjon og flytende havvind.

For at petroleumsbransjen og gruveindustrien skal kunne realisere det grønne skiftet trenger vi ingeniører som bidrar til å finne nye og bedre løsninger.

Du kan være med å påvirke og endre industrien fra innsiden

Visste du at mineraler, olje og gass er en forutsetning for det grønne skiftet? Du kan være med å forme, forbedre og finne nye løsninger på utfordringen med klimagassutslipp og naturinngrep i forbindelse med utvinning av mineraler og produksjon og bruk av olje og gass.
 

FNs bærekraftsmål