<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Georessurser og geoteknologi - masterstudium 5-årig (Sivilingeniør)

Studiemiljø

Studenter spiller spill på kontoret til Bergstudentenes forening, linjeforeningen for studenter på georessurser og geoteknologi.
Studenter spiller spill på kontoret til Bergstudentenes forening, linjeforeningen for studenter på georessurser og geoteknologi. På kontoret er det alltid noen å ta en prat eller en kaffe sammen med. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Din hverdag som student på georessurser og geoteknologi

Georessurser og geoteknologi er et eksklusivt studieprogram med cirka 30 studenter på hvert årstrinn, noe som fører til at du blir godt kjent med dine medstudenter. Du blir også kjent med studenter fra andre studieprogram som hører til linjeforeningen Bergstuderendes Forening.

Studentmentor


Studentmentor

Som ny student får du tildelt en studentmentor. Du blir automatisk med i en mentorgruppe. Studentmentoren er en student fra samme studieprogram som gir deg praktisk informasjon, deler av sine erfaringer og vil være tilgjengelig for å svare på små og store spørsmål om studiet og studentlivet. I mentorgruppen vil dere i felleskap finne fram faglige og sosiale aktiviteter for det første semesteret.

Lurer du på hva mentorene finner på gjennom et semester?

Følg IV Studenten på Instagram:

Hypatia

Jenteprosjektet Hypatia

Hypatia er et nettverk som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører innen ingeniørvitenskap fra NTNU.

Nettverket har fokus på trivsel og å inspirere og motivere. Hypatia arrangerer nettverkssamlinger, bedriftsbesøk, kurs og sosiale aktiviteter for jentene på studiet.

linjeforeningen

Linjeforening

Ikon Bergstuderendes Forening

Bergstuderendes Forening (BSF) er linjeforeningen til Georessurser og geoteknologi, Ingeniørgeologi, Geologi og Materialteknologi. Den skaper samhold, liv og røre blant studentene. Linjeforeningen er også et viktig kontaktpunkt mellom studenter og næringslivet.

Det blir arrangert blant annet Petroleumskvelden (galla), bedriftspresentasjoner, hyttetur, fester, quiz og andre sosiale arrangement. 

Linjeforeningen har egen hytte på Røros. Hver høst blir det arrangert hyttetur for førsteårsstudentene.

QuindeKom har en egen kvinnekomité for alle kvinnelige studenter i linjeforeningen. BSF har også flere andre undergrupper som du kan være med i. 

Få et innblikk i BSF på Instagram: bergstud

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​