Programvaresystemer

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Studieretninger og hovedprofiler

Tredje studieår består av to felles datateknologiemner, ett emne i teknologiledelse, to emner i matte og fysikk, samt tre datateknologiemner som er spesifikke for studieretningen du følger.

Før fjerde studieår velger du en hovedprofil basert på studieretningen og emnene du valgte i tredje årskurs. Valget ditt av hovedprofil definerer innholdet i fjerde og femte studieår. 

I studieplanene nedenfor kan du se hvilke emner som inngår i studieretningene.
Merk at det kan skje endringer i emnetilbudet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Dato sist oppdatert

03 des 2015