Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Utenlandsopphold

Instituttet inngår i Network of European Centres in Science and Technology Studies (NECSTS), som innebærer samarbeid med universiteter i en rekke europeiske land.

Et tilsvarende samarbeid er under utvikling som del av forskningsnettverket PRIME (Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area) som omfatter nesten 50 universitet og forskningsinstitutt i de fleste EU-land, i tillegg til Norge.

Det er etablert kontakt til Nordic Centre, Fudan University, Shanghai og Asian Institute of Technology, Bangkok med tanke på studentutveksling.

Generell anbefaling

Instituttet anbefaler at de av våre studenter som planlegger et semester i utlandet i løpet av sitt toårige masterstudium, legger sitt utenlandsopphold til tredje semester (jf. studiets oppbygning). Beregn minst et semester til planlegging.

Hvis utenlandsoppholdet ikke skal resultere i utvidet studietid/endret studieplan, må studenten ta eksterne emner som er kompatible med våre (interne) emner.

Før utreise må også studenten ha klarert oppgavetema og veileder, slik at denne er konsultert med hensyn til arbeid/samarbeid med masteroppgaven, f eks få anbefalt litteraturstudie eller planlegging av innhenting av empiri. Vi gjør også oppmerksom på at du må ha forhåndsgodkjenning av eksterne emner før du reiser ut.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.