Opptak

Samfunnsøkonomi - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptak til masterstudiet i samfunnsøkonomi skjer kun hvert høstsemester, og du søker direkte til NTNU. Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Vi tar opp 25 studenter hvert år.

Poenggrenser for tidligere opptak finner du her.

For å få opptak til masterstudiet i samfunnsøkonomi, må du:

  • ha fullført en bachelorgrad (180 sp) 
  • ha karaktersnitt C eller bedre
  • ha en faglig fordypning som er godkjent for opptak (kan ligge utenfor bachelorgraden). Denne må bestå av minimum 90 sp i samfunnsøkonomi, inkludert metodefag.

Masterstudiet i samfunnsøkonomi har B-garanti. Det vil si at du er garantert opptak dersom du har B i snitt og oppfyller opptakskravene.

Hvis du er usikker på om utdanningen din kvalifiserer deg for opptak til denne graden, ta gjerne kontakt med oss

Informasjonen er gyldig for studieåret 2023/2024.