Master, 2-årig

Master i samfunnsøkonomi

– Studiemiljø

Undervisning

Som masterstudent i samfunnsøkonomi får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Når du skriver masteroppgaven får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn; konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f. eks i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Forskningsaktivitet ved instituttet

Ved Institutt for samfunnsøkonomi drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet, både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Studentforeninger - livet rundt studiene

Studentforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi, Pareto , er veldig aktiv og har en rekke sosiale og faglige arrangement. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Se flere bilder fra Dragvoll og hverdagen på NTNU i SVT-fakultetets fotosamling på flickr!