Hva kan jeg bli?

Samfunnsøkonomi - masterstudium

Hva kan du bli?

I staten er det særlig mange samfunnsøkonomer i departementene hvor man ofte arbeider nært opptil den politisk ledelsen, som for eksempel i Finansdepartementet. Du finner også mange samfunnsøkonomer i Norges Bank, Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet, offentlige etater og ved universiteter og høgskoler involvert i forskning og undervisning. Innen det private næringsliv arbeider mange i banker, forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner, i de største industri- og oljeselskapene, internasjonale organisasjoner, i konsulentfirmaer og i pressen.

Eksempler på konkrete stillinger man kan ha med bakgrunn i samfunnsøkonomi er:

 • Økonomisk rådgiver
 • Valutahandler
 • Finansrådgiver
 • Sjeføkonom
 • Makroanalytiker
 • Etterretningsanalytiker
 • HR-konsulent
 • Kunderådgiver
 • Prosjektleder
 • Associate
 • Controller
 • Aksjemegler
 • Prosjektøkonom
 • Strategianalytiker
 • Forsker
 • Trainee

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.