Opptak

Master 2-årig

Opptak

– Master i psykologi

Hver studieretning har egne programsider der opptakskravene er nærmere beskrevet:

Studieretning Opptakskrav
Læring - hjerne, atferd, omgivelser Opptakskrav
Arbeids- og organisasjonspsykologi Opptakskrav