Psykologi

MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Psykologi


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har inngående kunnskaper innenfor det fagfeltet masteren dekker.

Generell kompetanse

  • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver for eksempel i forbindelse med den selvstendige forskningen som utføres i utarbeiding av masteroppgaven.


Tillegg

Se for øvrig læringsmål for studieretningene.

Ferdigheter

  • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor masterens fagområde og være i stand til å holde seg oppdatert i forskningsfronten.