<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk gjennomføres på to år. Se studieplan for marin teknikk nederst på siden.

Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner innenfor din hovedprofil. I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgbare emner. Fjerde semester og siste semester går med til masteroppgaven. 

Hovedprofiler

Hovedprofil velges i første semester. Hvis du blir tatt opp som student til det 2-årige masterprogrammet i marin teknikk, vil du få veiledning i hvilken hovedprofil du bør velge på bakgrunn av din tidligere utdanning.

Du kan fordype deg innen en av følgende hovedprofiler:

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marin kybernetikk
  • Marint maskineri
  • Marin prosjektering

Les om hovedprofilene.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan