<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Hva kan jeg bli?

Gobi jobbmuligheter marin teknikk - krysspublisert

 

Kandidatundersøkelsen

Nøkkeltall for marin teknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

93 %

Andel som er i jobb

92 %

Relevant stilling

100 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter mimart

Som ferdigutdannet student fra marin teknikk kan du få hele verden som arbeidsplass. Du kan velge om du vil jobbe på sjøen eller på land. Den brede grunnleggende kompetansen du får på marin teknikk gjør at du også kan jobbe i andre industrier enn i den maritime industrien. 

Norge er verdensledende i maritim næring og i utviklingen av grønn teknologi. Det vil skje store endringer og foregå mye innovasjon i maritim næring framover, spesielt med tanke på utvikling av grønn teknologi og digitalisering. Du kan for eksempel være med å utvikle teknologi og systemer for autonomi på maritime fartøy og miljøvennlig skipstransport.

Du kan blant annet jobbe med:

  • havbruk
  • utvikling av ny teknologi
  • digitalisering
  • skipsdesign
  • sjømat og fiskeri
  • logistikk og shipping
  • sikkerhet og driftsledelse
  • olje og gass
  • forskning og utvikling

I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen fremvoksende områder som vindenergi, bølgekraftverk, autonome skip, soløyer, karbonfangst og -lagring, mineralutvinning til havs, flytende broer og flyplasser.

Bedriftskontakt marin

Bedriftskontakt Marin

Bedriftskontakt Marin fungerer som et bindeledd mellom studentene på marin teknikk og det marintekniske næringsliv. Vi er en frivillig organisasjon hvor overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går til marin teknikk sin linjeforening.

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.