Hva lærer jeg

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Hva lærer du?

Masterstudiet i marin teknikk bygger på en bachelorgrad i marin teknikk eller tilsvarende. Du får avanserte kunnskaper innenfor ett av studieprogrammet sine fordypningsretninger.

Løs utfordringer med digitale verktøy

I studiet får du bruke digitale verktøy til å løse utfordringer. Du får for eksempel gjøre beregninger knyttet til energibruk, bølgekrefter og lastekapasitet, lage digitale tvillinger og simulere konstruksjoner, systemer og arbeidsoppgaver.

Du får bruke programmeringsspråk som Python og C++ og ingeniørfaglige dataverktøy. 

Nyutdannede studenter fra marin teknikk med digital kompetanse er veldig etterspurt i arbeidsmarkedet.

Vil du være med på det grønne skiftet i de blå havnæringene?

Det blir stadig viktigere å utvikle teknologi for miljøvennlig skipsfart og redusere kostnader i den maritime næringen. Som sivilingeniør i marin teknikk kan du være med å finne løsninger på disse utfordringene.

Du kan for eksempel være med å utvikle autonome maritime løsninger som reduserer kostnader og effektivisere produksjonen av sjømat på en bærekraftig måte.

For å redusere klimagassutslipp kan vi utvikle skip som bruker mindre energi, ta i bruk lavutslippsdrivstoff, produsere fornybar energi til havs og ta i bruk karbonfangst og -lagring. Denne kunnskapen får du på marin teknikk studiet.

 

Masteroppgave om flytende sol - en karbonnøytral fremtid?

 

I en reportasjen fra filmen Our Oceans, Our Future får du blant annet høre om masteroppgaven til to marinstudenter. Temaet de har valgt å fordype seg i er flytende soløyer, et spennende konsept som kan bidra til en karbonnøytral fremtid.

Havets verdier må realiseres bærekraftig

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og bruke havet som transportvei. Som student ved marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets ressurser bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål - god helse og livskvalitet.

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle.

Ikon - FNs bærekraftmål - industri, innovasjon og infrastruktur.

Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene.

Ikon - FNs bærekraftmål - livet i havet.