Opptak

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

For opptak til 2-årig master i ingeniørfag i marin teknikk er kravet:

Bachelorgrad i ingeniørfag innen relevant fagområde for marin teknikk med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng innen statistikk og 7.5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning.

Relevant marinteknisk bakgrunn

Med «relevante fagområder for marin teknikk» menes bachelorgrad i et relevant fagområde for marin teknikk eller å ha bestått minimum 30 studiepoeng, med minimum 5 studiepoeng innen fluidmekanikk, innen minst to av fagområdene under:

  • fluidmekanikk/hydrodynamikk
  • mekanikk, dynamikk og konstruksjonsfag
  • termodynamikk/termofysikk/maskinfag
  • reguleringsteknikk/automasjon

Eksempler på kvalifiserende 3-årige bachelorutdanninger:

  • marin teknikk, skipsingeniør, havteknologi og havbruksteknologi
  • byggteknikk – retning konstruksjonsteknikk
  • Maskinteknikk – retninger konstruksjonsteknikk, produktdesign, drift og vedlikehold, og mekatronikk
  • fornybar energi/energiteknologi – retninger energilagring og energibruk

Hva menes med en tilsvarende utdanning?

Med «tilsvarende utdanning» menes bachelorgrad i et relevant fagområde for marin teknikk på 180 studiepoeng, minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, samt emner med læringsutbytte som tilsvarer «ingeniørfaglig basis» og «programfaglig basis» i ingeniørstudiet.  

«Ingeniørfaglig basis» omfatter grunnleggende matematikk og emner relatert til ingeniørrollen, mens «programfaglig basis» omfatter tekniske fag, realfag og samfunnsfag relatert til ingeniørstudiets fagfelt (jfr §3 i rammeplan for ingeniørutdanning).


Søkere som ikke tilfredstiller kravet om relevant marinteknisk bakgrunn kan søke om opptak til første årskurs i det 5-årige studieprogrammet i marin teknikk gjennom Samordna opptak. Det samme gjelder søkere som ikke tilfredstiller kravet i matematikk og statistikk.

Tidligere opptaksgrenser

Søkertall og poenggrenser til 2-årige masterprogram og andre lokale opptak.