<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Studiemiljø

Krysspublisert - Om studiemiljø mimart

Som student hos oss vil du oppleve at det alltid er noe spennende og morsomt som skjer. Marin teknikk har en egen campus, Campus Moholt, som gir studentene et godt samhold - det er alltid noen å hilse på i gangen eller ta en kaffe med. Du blir også kjent med marinstudenter på tvers av studieårene.

Det er flere studenter på marin teknikk som har frivillige stillinger i studentorganisasjoner eller som jobber ved siden av studiene.

Jenteprosjektet Hypatia - krysspublisert

Jenteprosjektet Hypatia

Hypatia er et nettverk som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører innen ingeniørvitenskap fra NTNU.

Nettverket har fokus på trivsel og å inspirere og motivere. Hypatia arrangerer nettverkssamlinger, bedriftsbesøk, kurs og sosiale aktiviteter for jentene på studiet.

Krysspublisert - Laboratorier marin

Undervisning og Laboratorier

Som student på marin teknikk har du forelesninger, laboratorieundervisning, gruppearbeid og ekskursjoner. Marin teknikk har et godt læringsmiljø. Med studentassistenter tilgjengelig på campus er det alltid noen å spørre om hjelp. 

I laboratorieundervisningen får du utføre eksperimenter og teste ut nye løsninger i våre laboratorier. Studentene ved marin teknikk har også tilgang til tungregneressurser for gjennomføring av digitale eksperiment og forsøk.

Studenter på 5-årig master i marin teknikk gjør forsøk i Krengelaben. Foto: Geir Mogen/NTNU

Krysspublisert - Mannhullet

Linjeforening

Ikon: Mannhullet

Mannhullet er linjeforeningen til Marin teknikk. Det er Mannhullet som er kjernen for alle sosiale aktiviteter for marinstudentene, og som jobber for å opprettholde det sosiale miljøet.

I løpet av året blir det arrangert fadderuke, Ruka (festival), skiregatta, gallaer, fester og quizkvelder. Mannhullet har mange forskjellige undergrupper som du kan være med i. Noen eksempler på undergrupper er koret Tåkeluren og turgruppen Coma. 

Mannhullet har sin egen seilbåt, Steinbiten, og motorbåt, Havfruen, som marinstudentene kan bruke for å dra på båttur. Linjeforeningen har også tilgang til egen kjeller, Skipslogen, der det arrangeres sosiale sammenkomster.

Få et innblikk i Mannhullet på Instagram (@mannhullet) eller på Mannhullet sin nettside.

 

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​