Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Glimt fra arbeidslivet:

Glimt fra arbeidslivet:

Kybernetikk er en universalutdanning

Kybernetikk er en universalutdanning

 Mary Ann Lundteigen er i gang med en doktorgrad som omhandler sikkerhet og pålitelighet ved operasjon av olje- og gassinstallasjoner.- Valget mitt av kybernetikk var nok ikke basert på tidligere innsikt i faget. Men i dag er jeg veldig glad for at tilfeldighetene brakte meg inn på denne studieretningen, sier Mary Ann Lundteigen.

- Kybernetikk gir kompetanse på tvers av fag - maskin, elektro, prosess osv. Faget gir dessuten innsikt i tankesett og metoder som er anvendelige i mange sammenhenger, for eksempel i forbindelse med analyse av systemer og deres dynamikk, mener Lundteigen.

Hun tok diplomen hos Phillips Petroleum i Stavanger, og fikk jobb der da diplomen var fullført. Dermed havnet hun innenfor et arbeidsfelt der hun har funnet seg godt til rette – olje og gass. Nå er hun i gang med en doktorgrad om systemers pålitelighet.

- Hadde du en fin tid som student i Trondheim?

- Ja, jeg hadde en veldig fin studenttid. Balansen var kanskje ikke alltid den beste mellom studier og sosialt liv. I alle fall ble det mye vekt på det siste i starten av studiet. Samtidig var det sosiale viktig i en fase der en hadde flyttet hjemmefra og skulle lære å klare seg på egenhånd. Jeg er nok mye mer strukturert nå som ph.d.-stipendiat, ler Lundteigen.

- Kan du gi en kort beskrivelse av din yrkeskarriere?

- Etter diplomen i 1993 begynte jeg hos Phillips Petroleum i Stavanger (nå ConocoPhillips). Jeg jobbet først på land med instrumentering, og deretter offshore som fagsupervisor for automasjons- og elektroavdelingen offshore. På det meste var det omlag 50 mann i min gruppe, forteller hun.

- Men kjærligheten brakte meg tilbake til Trondheim, og jeg ønsket å prøve noe nytt når jeg først skulle skifte jobb. Derfor ble jeg automasjonsansvarlig hos Nidar, opplyser Mary Ann.

Hun ble ikke hos Nidar så lenge, til tross for at dette var en flott arbeidsplass med mange utfordringer - spesielt innenfor vedlikehold og prosjektering.

- Jeg savnet oppgaver knyttet til offshore-virksomheten, og derfor ble det jobb hos Sintef anvendt kybernetikk. Her fikk jeg bryne meg på oppgaver innen instrumenterte sikkerhetssystemer, som er mitt «hjertebarn» på den faglige siden, sier den engasjerte kybernetikeren.

Med base i Trondheim, lå muligheten til å ta en doktorgrad åpen, og det er hun nå i gang med.

- Jeg foretrakk doktorgradsstudier fremfor en bedre betalt jobb i industrien. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre nettopp dette, og det er slett ikke så verst å få betalt for å utdanne seg videre på et område man synes er artig å jobbe med, konstaterer hun.

- Har du hatt nytte av nettverket fra studietiden i din yrkeskarriere?

- Nettverket fra studietiden har jeg nok ikke brukt så mye. Det nettverket jeg bruker mest nå, skaffet jeg meg etter jeg begynte i industrien.

- Har kyb-studiet vært et godt grunnlag for yrkeskarrieren, og i hvilken grad har du hatt bruk for det faglige grunnlaget du fikk i studiet i ditt daglige arbeid?

- Jeg har jo forsøkt meg i to ganske ulike bransjer, der jeg har hatt god nytte av det jeg har lært. Kybernetikk har vært et bra valg for meg, og et godt utgangspunkt for å jobbe innenfor en industri som jeg liker godt, olje og gass. Jeg har nok ikke brukt så mye av det jeg vil betegne som tung teori ute i industrien, men det skyldes nok at jeg fort havnet på en mer praktisk hylle.