Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

NTNUs Entreprenørskole

Oppstartsuke - ES 2019

Tirsdag 20. august - Immatrikulering

Tirsdag 20. august, klokken 11:15 vil det bli immatrikulering for nye studenter på FRAM
Rommet ligger i 3. etasje på Gamle Fysikk

Detaljert program for dagen finner du nedenfor.

Onsdag 21. august - Syretester

08:15-09:00 Innføring til «Mini syretest»

09:15-20:00 «Mini-syretest»

20:00 Innlevering av «Mini-syretest»

Torsdag 22. august

09:00-11:30 Presentasjon «Mini syretest»

11:30-12:30 Lunsjpause

12:30-14:30 Refleksjon, team og tilbakemeldinger 

14:45-16:00 Studentweb og valgfag
Studieveileder vil presentere de valgbare emnene man skal ha i løpet av studiet, og det blir mulighet til å stille spørsmål rundt hvilke emner man kan ta, hva som forventes og så videre.

Fredag 23. august

10:00-11:00 NTNU, ES og nettverket 

11:15-13:00 Business case og design thinking 

13:00-14:00 Pause 

14:00-15:30 Hvordan få jobben gjort? Tips fra 5.klasse

Om Entreprenørskolen

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet vårt er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Som student jobber du sammen med to til fire medstudenter i et tverrfaglig team. Teamet arbeider med et forretningsprosjekt i halvannet år. Du kan ta utgangspunkt i din egen idé eller jobbe sammen med eksterne idéhavere. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Flere prosjekt som ble startet på Entreprenørskolen er i dag suksessfulle bedrifter.


Opptakskrav

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag, humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner på Entreprenørskolens hjemmeside.

Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. Rundt 35 studenter tas opp årlig.


Jobbmuligheter

Rundt en tredjedel av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Statoil, Schibsted, Accenture og McKinsey.


Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgemner.

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.


Studieveiledning

Har du spørsmål om opptak og fag, eller lurer du på hvordan studiemiljøet i Trondheim er? Send epost til es.rekruttering@iot.ntnu.no.

Du kan også besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.


Fakta

Gradsnavn:Master i teknologi/Sivilingeniør eller Master i entreprenørskap
Studieprogramkode: MIENTRE og MENTRE
Adgangsbegrensning: Ja

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no

Spørsmål om studielivet og hverdagen på Entreprenørskolen:
es.rekruttering@iot.ntnu.no

LagreLagreLagre