Opptak

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

Det stilles krav om følgende ved søknad til 2-årig master i ingeniørfag:

 • Bachelorgrad i ingeniørfag med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning
 • Med «tilsvarende utdanning» menes bachelorgrad på 180 studiepoeng, minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, samt emner med læringsutbytte som tilsvarer «ingeniørfaglig basis» og «programfaglig basis» i ingeniørstudiet.  «Ingeniørfaglig basis» omfatter grunnleggende matematikk og emner relatert til ingeniørrollen, mens «programfaglig basis» omfatter tekniske fag, realfag og samfunnsfag relatert til ingeniørstudiets fagfelt (jfr §3 i rammeplan for ingeniørutdanning).

Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i matematikk og statistikk henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet, det vil si søke opptak via Samordna opptak.

Karakterkrav C

For opptak kreves det minimum "C" i gjennomsnittskarakter. Det betyr at gjennomsnittskarakteren fra bachelorutdanningen skal være C eller bedre.

Kvalifiserende 3-årige bachelorutdanninger i ingeniørfag

Her er en oversikt over hvilke 3-årige ingeniørutdanninger innenfor bygg fra høgskoler/universitet som kvalifiserer til opptak på 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk*:

 • Høgskolen på Vestlandet (Bergen og Førde)
 • NTNU (Gjøvik, Ålesund og Trondheim)
 • Universitetet i Tromsø (Narvik)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge (Porsgrunn)
 • Høgskolen i Østfold
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • Krigsskolen: Bygg

*Med forbehold om at de ovennevnte utdanningene er godkjent etter at ny læreplan for ingeniørstudiet ble innført, altså for kandidater uteksaminert fra våren 2015

Andre tilsvarende utdanninger må vurderes individuelt.

Tidligere opptaksgrenser

Søkertall og poenggrenser til 2-årige masterprogram og andre lokale opptak.