Jobbmuligheter bilder mtbygg mibygg - krysspublisert

  • To studenter ser på konstruksjonstegninger. Foto: Geir Mogen/NTNU

  • Studenter besøker byggeprosjekt på Sluppen. Foto: Geir Mogen/NTNU

<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Hva kan jeg bli?

Nøkkeltall for bygg- og miljøteknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

96%

Andel som er i jobb

94 %

Relevant stilling

97 %

Opplever utdanningen som etterspurt

 

Som sivilingeniør innenfor bygg- og miljøteknikk jobber du ofte prosjektbasert, og ingen prosjekter er like. Dette gir deg variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag. Du jobber ofte i tverrfaglige team med blant annet arkitekter og andre teknologer. 

Du kan blant annet jobbe innenfor:

  • bygge- og konstruksjonsteknikk - for sikre velfungerende konstruksjoner
  • prosjektledelse - planlegge og lede byggeaktiviteter
  • bygningsfysikk – for å håndtere varme-, luft- og fuktforhold i bygninger og brannsikkerhet
  • samferdselsteknikk – planlegge god transportinfrastruktur og transportløsninger for veg og jernbane
  • vann- og miljøteknikk – planlegge gode løsninger i vassdrag, og for drikke- og avløpsvann og avfallshåndtering
  • geoteknikk og ingeniørgeologi – beregning og analyse av hvordan jord og berg oppfører seg og tåler belastning i forbindelse med bygging av anlegg som tunneler, bruer og bygninger
  • forskning og utvikling

Det er gode jobbmulighetene for sivilingeniører innenfor bygg- og miljøteknikk over hele landet. Det er også mulighet å jobbe internasjonalt med utviklingsprosjekter, gjenoppbygging av naturmiljø, vannkraftprosjekter og vegbygging.

Stillinger mtbygg mibygg - krysspublisert

Stillinger

Under ser du en beskrivelse av et utvalg jobber du kan få med en utdannelse fra bygg- og miljøteknikk.

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører? - krysspublisert

Som rådgivende ingeniør bidrar du med råd og tjenester til private og offentlige virksomheter. Du jobber som regel på oppdrag for virksomheter som trenger å leie inn spesiell kompetanse. 

Arbeidsoppgavene til en rådgivende ingeniør er svært varierende. Du kan for eksempel gi råd innenfor utredning av behov og muligheter, planlegging og prosjektering ved gjennomføring av bygging og tiltak til bistand i bruksfasen og gjenbruk.

Entreprenørbedrifter jobber med den praktiske utføring av bygg- og anleggsarbeidene.

I entreprenørbedrifter jobber sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk med planlegging, oppfølging og ledelse av bygg- og anleggsprosjekter (prosjektledelse). Noen får også mulighet til å gå inn i lederstillinger. Som leder har du også arbeidsoppgaver innenfor økonomi og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Byggherren er den som eier bygg, infrastruktur eller prosjekter. Arbeidsoppgavene til en byggherre er blant annet å passe på at regelverk blir fulgt og utvikling av bygningsområder og infrastruktur.

Som eiendomsforvalter har du ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av en eiendom og anlegg. Du har gjerne ansvar for en portefølje med flere eiendommer og anlegg. Du er et bindeledd mellom eieren av bygget og interessenter. 

Når du arbeider med forskning og utvikling har du ansvaret for å identifisere behov, utvikle forslag til nye løsninger, for så å teste de nye løsningene. Dette kan for eksempel være å utvikle nye løsninger innenfor eget fagområde, digital teknologi og programvare og sirkulær økonomi.

Nyutdannede begynner gjerne som en del av et utviklingsteam. Noen velger å ta en PhD og kan gjøre karriere som underviser og forsker og videre bli professor.

Flere sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU har start sin egen bedrift. Noen starter opp direkte etter studiet, mens andre opparbeider seg bred erfaring i det private eller offentlige før de etablerer et eget selskap.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Næringslivsringen

Næringslivsringen

Næringslivsringen er et samarbeid mellom studenter, byggenæringen og studieprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Gjennom Næringslivsringen får studenter på bygg- og miljøteknikk møte og knytte kontakter med bedrifter i byggenæringen.

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Studentintervju

Karriereintervjuer

Under kan du lese intervju med noen av våre tidligere studenter:

Ressurspublisering

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!

Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.


Noe av det beste er at jobben er veldig variert

Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg.


Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU

Tidligere student ved Bygg- og miljøteknikk

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.


Ikke vær redd for å stikke deg ut!

Navn: Victoria SandakerTidligere student på bygg- og miljøteknikk
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel.

Jeg får jobbe med mennesker

Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.