Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

Studenter kommuniserer med tegnspråk

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15 -11.15     Mottak og oppmøteregistrering

Oppmøte utenfor auditorium D15

Studieveilederne ved ISL tar imot alle nye studenter og registrerer oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te.

Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15 -12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

12.15 -13.00     Orienteringsmøte tegnspråk og tolking

Auditorium D14

13.00 -13.30     Pause  

13.30 -14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om tegnspråk

Studiet øker forståelsen for kulturelt mangfold og for livssituasjonen til døve og hørselshemmede. Utdanningen lærer deg å kommunisere på tegnspråk.


Opptakskrav

Opptakskravet til tegnspråk er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,5 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Hvis du tar årsstudium i norsk tegnspråk som tillegg til en annen profesjonsutdanning, vil du ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb. Du vil kunne kommunisere direkte med døve og hørselshemmede uten å gå veien om en tolk.


Studiets oppbygning

Årsenheten i norsk tegnspråk er et heltidsstudium som går over et år og gir 60 studiepoeng. Studiet er undervisningsintensivt, og det krever en betydelig egeninnsats av studentene både individuelt og i grupper.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

Fakta

Studieprogram: Tegnspråkutdanning
Studieprogramkode: LTTEGN
Studiepoeng: 60
Søknadskode: 194 221

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Campus Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april