Tegnspråk

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

LTTEGN-hovedbilde

Studenter kommuniserer med tegnspråk

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du stille studentene våre spørsmål om hvordan det er å være student hos oss. 

Les STUDENTBLOGGEN vår! 

Spørsmål om studiets oppbygning? Kontakt din studieveileder 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Tirsdag kl. 12.15-14.00 i D4

Vi ønsker at du melder deg på det møtet du skal delta på, slik at vi er sikre på at alle får plass, og at vi har oversikt over hvor store gruppene blir.

Ordinær undervisning starter i uke 34. 

Her lærer du blant annet hvordan du skriver akademiske tekster og oppgaver og hvordan du bygger opp struktur og argumentasjon i denne typen tekster. Du trenger gode ferdigheter i dette for å kunne lykkes med dine skriftlige oppgaver gjennom studiet.

Tidspunkt:

Onsdag 12. august kl. 09:00-11:00
Torsdag 13. august kl. 09:00-11:00

Kurset vil foregå digitalt og består av en blanding av samlinger med øvinger i sanntid og forhåndsinnspilte videoer. Mer informasjon kommer i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Tegnspråk

Om tegnspråk

Studiet øker forståelsen for kulturelt mangfold og for livssituasjonen til døve og hørselshemmede. Utdanningen lærer deg å kommunisere på tegnspråk.


Tegnspråk

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til tegnspråk er:

  • Generell studiekompetanse.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,5 poeng i ordinær kvote.


Tegnspråk

Jobbmuligheter

Hvis du tar årsstudium i norsk tegnspråk som tillegg til en annen profesjonsutdanning, vil du ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb. Du vil kunne kommunisere direkte med døve og hørselshemmede uten å gå veien om en tolk.


Tegnspråk

Studiets oppbygning

Årsenheten i norsk tegnspråk er et heltidsstudium som går over et år og gir 60 studiepoeng. Studiet er undervisningsintensivt, og det krever en betydelig egeninnsats av studentene både individuelt og i grupper.


Tegnspråk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om studiemiljøet på tegnspråk og tolking og hva selv studentene sier.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogram: Tegnspråkutdanning

Studieprogramkode: LTTEGN

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 221 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet