Medisinsk MR-avbildning

Master 2-årig, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

– Studiemiljø

studiemiljø

Studiemiljø

Studiet er nettbasert, med samlinger og på deltid

De fleste møter med medstudenter og lærere vil derfor være virtuelle, men med samlinger gjennom hele studiet for faglig påfyll og fysiske møter. Du kan studere på deltid mens du fortsetter å utøve i praksis det som du lærer mer om. Det er både muligheter og noen utfordringer med denne typen studie.

En nettstudent kan bo hvor som helst med tilgang til internett, og det er en stor grad av frihet til hvordan og når du jobber med fagene. For nettstudenter er det derfor ekstra viktig med god disiplin og gode studievaner. Studiet er lagt opp med regelmessige innleveringer med tilbakemeldinger, som legger noen faste tidsrammer for nettstudiet. Det er videre lagt opp til at oppgaver skal besvares som gruppearbeid i mange av emnene. Kommunikasjon med lærere, og samarbeid og samspill med medstudenter er sentralt og viktig, men skjer i hovedsak gjennom internett og e-læringsplattformen.

Videreutdanning i MR (ViMR) startet i 2003, og det er den samme modellen som i dag brukes for masterstudiet.  Fagene og verktøyene har blitt videreutviklet, men det som fungerer godt er brakt videre inn i masterstudiet.

Campus Øya

Campus Øya

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Campus Øya i Trondheim. Her er det bygd et nytt universitetssykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

SOMA

SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester innen medisin og helsefag til studenter og ansatte ved NTNU De hjelper deg med litteratur, kurs, veiledning og arbeidsplasser.

Biblioteket har avdelinger ved alle studiesteder. De har en egen fagside for medisin og helse.