Medisinsk MR-avbildning

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

Om magnetisk resonans - bilde

Medisinsk MR-avbildning


Om Master i medisinsk MR-avbildning

Et masterprogram for radiografer som vil spesialisere seg innen MR og vitenskapelig arbeid. Det er et nettbasert deltidsstudium over 4 år som er tilrettelagt for deg som er i jobb. Sentrale tema i de ulike emnene foreleses under en samling i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret jobber studentene med oppgaver for innlevering og mottar tilbakemeldinger i forhold til faglig innhold og utforming.
Studiet kvalifiserer til opptak ved PhD-program.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15.april. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Læringsmål

Studiet skal utdanne kandidater som kan:

  • kombinere kunnskaper og ferdigheter innen MR og vitenskapelige metoder til økt effektivitet og forbedret bildekvalitet i virksomheten
  • påvirke til ny anvendelse av MR-avbildning i forskningsprosjekt og ved omstillinger i klinikk
  • designe og lede prosjekter for kvalitetssikring og delta i FoU-prosjekt
  • gjennomføre et selvstendig FoU-prosjekt innen relevant fagfelt i henhold til regelverk og prosedyrer
  • analysere utfordringer relatert til endringer tilknyttet undersøkelsesrutiner eller gjennomføring av forskningsprosjekt
  • implementere og optimalisere eksisterende, nye og avanserte metoder og protokoller ved kliniske MR-system
  • formidle eget forskningsarbeid i form av vitenskapelig rapport og muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@isb.ntnu.no

En avtale om studieveiledning kan gjøres i Servicesenteret, Mauritz Hansens gt 2 (Campus Øya)

Mandag-fredag 08:00 - 14:00

Telefon: 73 41 22 00


 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i medisinsk MR-avbildning
Studieprogramkode: HSMMR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid (over fire år)

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Annonseres senere

NB! Studiet har opptak annethvert år. Vi vil ikke ta opp nye studenter i 2019.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.