MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

Studiestart 2018

Studiestart er tirsdag 28. august klokken 0915. Det vil da være et obligatorisk orienteringsmøte for master i medisinsk MR-avbildning. Dette foregår i seminarrom LS21 i Laboratoriesenteret på Øya. Første samling avsluttes fredag 31. august ca. kl. 1300. Noe av undervisningen blir på engelsk på denne samlingen.

Du er også velkommen til å delta på et felles velkomstmøte og en enkel lunsj for alle nye masterstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap mandag 20. august klokken 1200.

Mer informasjon finner du på vår nettside om studiestart.


Om Master i medisinsk MR-avbildning

Et masterprogram for radiografer som vil spesialisere seg innen MR og vitenskapelig arbeid. Det er et nettbasert deltidsstudium over 4 år som er tilrettelagt for deg som er i jobb. Sentrale tema i de ulike emnene foreleses under en samling i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret jobber studentene med oppgaver for innlevering og mottar tilbakemeldinger i forhold til faglig innhold og utforming.
Studiet kvalifiserer til opptak ved PhD-program.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15.april. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Læringsmål

Studiet skal utdanne kandidater som kan:

  • kombinere kunnskaper og ferdigheter innen MR og vitenskapelige metoder til økt effektivitet og forbedret bildekvalitet i virksomheten
  • påvirke til ny anvendelse av MR-avbildning i forskningsprosjekt og ved omstillinger i klinikk
  • designe og lede prosjekter for kvalitetssikring og delta i FoU-prosjekt
  • gjennomføre et selvstendig FoU-prosjekt innen relevant fagfelt i henhold til regelverk og prosedyrer
  • analysere utfordringer relatert til endringer tilknyttet undersøkelsesrutiner eller gjennomføring av forskningsprosjekt
  • implementere og optimalisere eksisterende, nye og avanserte metoder og protokoller ved kliniske MR-system
  • formidle eget forskningsarbeid i form av vitenskapelig rapport og muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@isb.ntnu.no

En avtale om studieveiledning kan gjøres i Servicesenteret, Mauritz Hansens gt 2 (Campus Øya)

Mandag-fredag 08:00 - 14:00

Telefon: 73 41 22 00


 

Fakta

Gradsnavn: Master i medisinsk MR-avbildning
Studieprogramkode: HSMMR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid (over fire år)

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april

NB! Studiet har opptak annethvert år. Neste opptak er i 2018.

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.