Medisinsk MR-avbildning

Master 2-årig, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Master i medisinsk MR-avbildning er på 120 studiepoeng og er normert til åtte semester på deltid. Masterprogrammet er spesielt tilpasset radiografer som er i jobb.

Alle emner er obligatoriske; fire emner innen MR på til sammen 50 studiepoeng, fire emner innen metode på til sammen 25 studiepoeng og en masteroppgave på 45 studiepoeng. De tre siste semestrene er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

De to første semestrene består av fire emner, to innen MR-teori og to innen metode. Semester tre og fire består begge av hvert sitt MR-emner med fokus på matematisk forståelse av MR-fysikk og avanserte MR-teknikker. I femte semester gjennomføres de to siste teoretiske emnene i forskningsmetode og statistikk. I dette semesteret begynner også planlegging av masteroppgave. I semester seks, syv og åtte utfører studentene et vitenskapelig prosjekt og skriver masteroppgaven. I løpet av arbeidet med masteroppgaven arrangeres to seminar, ett ved oppstart og ett ved halvgått løp. 

Se utdanningens studieplan for mer informasjon