Oljespisende bakterier

 

Maria dyrker oljespisende bakterier på studiet

 


Du tenker kanskje på en oljeplattform som lekker eller båter som går på grunn når oljesøl nevnes? Men hva med nylagt asfalt? Med nylagt asfalt slippes olje hyppig ut i naturen og er potensielt svært skadelig for økosystemene.

Denne vinklingen fikk kjemistudentene Maria Eikenes Skorpen og Eline Eikeland, til å ville se nærmere på hvordan man kan begrense oljesøl. Dette fikk de muligheten til, gjennom et prosjekt de hadde i 3. klasse på kjemiingeniørstudiet ved NTNU. De spurte seg: «Hvilke mikroorganismer har muligheten til å benytte råolje som karbonkilde, og hvordan kan disse identifiseres?» 

Hva gjorde de? 

De visste hva slags bakterier de skulle finne, men kunne de klare å finne disse et sted i Trondheim? De hentet en vannprøve fra en sølepytt ved en trikkeskinne og jordprøve ved en fartsdump, begge steder med nylagt asfalt. Deretter tok studentene med seg prøvene inn i laboratoriet. Her dyrket de fram bakterier på ulike dyrkingsmedier. Bakteriekoloniene som vokste opp ble studert gjennom et mikroskop, og det ble utført ulike tester. Formålet var å identifisere en bakterie som kan bryte ned olje.

Hva fant de? 

Etter mye testing fant de en koloni som skilte seg ut: Bacillus, som er celler med avlang form. Dette, sammen med en rekke andre resultater, gjorde at de kunne konkludere med at det var sannsynlig at prøven inneholdt bakterien Pseudomonas Aeruginosa. Denne bakterien benytter olje som karbonkilde, altså den livnærer seg på olje. 

Naturens hjelpere 

Maria og Eline kaller disse oljespisende mikroorganismene for «naturens egne vaskehjelpere». Det viser seg nemlig at disse bakteriene er svært effektive til å rydde opp oljesøl, og man trenger ikke gjøre store inngrep i naturen. De renser til og med bedre enn noen annen mekanisk metode som vi vet om i dag. De finnes naturlig på de fleste stedene på jorda og øker i antall på områder med oljerester (SINTEF). 

Les mer om studiet kjemiingeniør ved NTNU.


Kjemi 101

Kjemi 101

 

Hva er egenskapene til kjemiske stoffer og hvordan er de satt sammen? Hvordan reagerer de med hverandre og danner nye produkter? Kjemistudier passer for deg som er nysgjerrig, glad i matte og opptatt av hvordan ting faktisk henger sammen

 

Jeg vil vite mer om kjemi