course-details-portlet

TFOR0113 - Norsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (desember) 5 timer Bestått/ Ikke bestått
Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (mars) 5 timer Bestått/ Ikke bestått

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer Bokstavkarakterer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Informasjonsinnhenting og samarbeid. Arbeid med skrevne tekster, sakprosa og skjønnlitteratur. Språk, argumentasjon og kommunikasjonsprosesser. Skriftlige og muntlige framstillinger. Prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

- Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan kommunikasjon tilpasses situasjon, mål og mottaker.

- Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prosjektteori.

- Kandidaten kjenner til betydningen av lesing for egen språkutvikling.

- Kandidaten kjenner til ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur, og kjenner til hvordan litteratur kan lære oss noe om samfunnsutviklingen før og nå.

- Kandidaten kjenner til grunnleggende utviklingstrekk innen språkhistorien som kaster lys over dagens utfordringer innen språk og kommunikasjon.

- Kandidaten har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.

Ferdigheter

- Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og tilpasse nivå og form på det som skal formidles til mottaker i den aktuelle situasjonen.

- Kandidaten kan skrive klart og språklig korrekt.

- Kandidaten kan skrive og strukturere resonnerende tekster slik som drøftinger og utredninger.

- Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige funksjonelle tekster som blant annet rapporter, prosjektdokumenter, sammendrag, notater, brev, e-poster og møtedokumenter.

- Kandidaten kan analysere bruk av retoriske virkemidler i sakprosa og skjønnlitteratur, og kan selv benytte god argumentasjon.

- Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre muntlige presentasjoner.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.

Generell kompetanse

- Kandidaten forstår betydningen kommunikasjon og skriftlig kompetanse har for faglig og akademisk utvikling, og for arbeidet som ingeniør.

- Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.

- Kandidaten kan arbeide med fagstoff på en kritisk, analytisk og systematisk måte.

- Kandidaten kan bruke egnede strategier for å lese, ta notater og utvikle begrepsforståelse.

- Kandidaten kan samarbeide effektivt i grupper.

- Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder og bruke dem kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, medstudentvurdering, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 9 øvinger må være godkjent. I disse 9 inngår ett prosjekt.

Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen kan denne bli omgjort til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Læreverk: Talmo, Tord, Astrid Stifoss-Hanssen og Anders Ulstein (2022) Norsk for ingeniører. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Utlevert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Forkurs
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (desember) PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (mars) 04.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 173
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 17
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 40
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 70
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 50
SL325 Sluppenvegen 14 1

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 28.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 18
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 41
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU