Fellesemner

– Ex.phil., Ex.fac. og perspektivemner

Fellesemnene kan forstås som selve fundamentet i det tverrfaglige NTNU. Kompetanse fra ulike fagmiljøer ved universitetet har gått sammen for å gi studentene en grunnleggende forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur.

Målet er å gi deg som ny student en innføring i vitenskapelige tenkemåter, samt prøve å formidle noe av de verdiene NTNU er bygd på.

Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU. De utgjør tilsammen 22,5 studiepoeng (sp), og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet. Fellesemnene består av Examen philosophicum (Ex.phil.), Examen facultatum (Ex.fac.) og perspektivemne.


Ex.phil

NTNU tilbyr fire varianter for Examen philosophicum:

EXPH0002 - Examen philosophicum for utøvende kunststudenter
EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap
EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi
EXPH0005 - Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap


Ex.fac.

Emnene som inngår under Examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke og skal tas i første semester. Ex.fac. inngår for de fleste fag som en del av fordypningen i bachelorgraden.


Perspektivemne

Perspektivemnets intensjon

Perspektivemnet skal gi studenten innsikt i et fagområde utenfor hovedprofilen til sitt eget studieprogram. Emnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget til å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget fagstudium, som samtidig skal øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon

Perspektivemnets læringsmål

Studentene skal oppfylle emnets faglige læringsmål på samme måte som de som ikke tar emnet som perspektiv-emne.