Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kelasidi, Eleni; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2019) Modeling of Underwater Snake Robots. Encyclopedia of Robotics.
  • Kelasidi, Eleni; Pettersen, Kristin Ytterstad; Gravdahl, Jan Tommy; Strømsøyen, Simen; Sørensen, Asgeir Johan. (2017) Modeling and Propulsion Methods of Underwater Snake Robots. 1st IEEE Conference on Control Technology and Applications.
  • Kohl, Anna M; Moe, Signe; Kelasidi, Eleni; Pettersen, Kristin Ytterstad; Gravdahl, Jan Tommy. (2017) Set-based path following and obstacle avoidance for underwater snake robots. Proceeding of the IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2017).
  • Sans-Muntadas, Albert; Kelasidi, Eleni; Pettersen, Kristin Ytterstad; Brekke, Edmund Førland. (2017) Spiral path planning for docking of underactuated vehicles with limited FOV. 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA).