course-details-portlet

TMM4150 - Maskinkonstruksjon og mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prinsipper innenfor mekatronikk. Metodikk for utvikling av mekatroniske systemer. Sensorteknologi, aktuatorer og styring. Konstruksjonsmetodikk. Konseptutvikling og evaluering. Struktur- og formvariasjoner. Utforming mht. styrke og stivhet. Komponenter for mekatroniske system. Monterings- og produksjonshensyn.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Mekatronikkens grunnleggende prinsipper.
 • Mekatronikkens elementer, bla. sensorer, ADC/DAC, mikrokontrollere og enkortsdatamaskiner, aktuatorer og kommunikasjon til/fra disse.
 • Maskinkonstruksjon som en syntese av produktutvikling, mekanikk, dimensjonering og andre teknologiske emner.
 • Utviklingsmetodikk styrt av faser og milepæler.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Gjennomføre utviklingsprosjekt med mekatroniske elementer.
 • Utnytte sensorer og aktuatorer i mekaniske systemer.
 • Bygge systemer basert på tilgjengelige elektronikk og mekanikk.
 • Konstruere og lage prototyper for enkle elektronikksystem.
 • Enkel programmering av mikrokontrollere med små kjøretidssystemer (OS).
 • Lage fysiske modeller og demonstrere virkemåten av mekatroniske systemer.

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

 • Konstruere mekatroniske systemer etter gitte spesifikasjoner.
 • Vurdere gjennomførbarheten av komplekse tekniske løsninger.
 • Modellere sammensatte systemer av mekanikk og elektronikk.

Læringsformer og aktiviteter

Ferdigheter i konstruksjon og utvikling trenes gjennom å utføre et realistisk utviklingsprosjekt. Denne oppgaven forutsetter at pensum-kunnskapen er tilegnet, samtidig som den trener utviklingsprosjekt-arbeid. Oppgaven løses i grupper. Metoder og verktøy vil bli undervist og prøvd ut i etterfølgende øvinger.

Mer om vurdering

Gruppeprosjekt vil være grunnlaget for den tildelte bokstavkarakteren. Både løsningen og prosessen frem til løsning teller på karakteren.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2043 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.12.2022


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU