course-details-portlet

TMM4150 - Maskinkonstruksjon og mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 D
Arbeider 70/100

Faglig innhold

Prinsipper innenfor mekatronikk. Metodikk for utvikling av mekatroniske systemer. Sensorteknologi, aktuatorer og styring. Konstruksjonsmetodikk. Konseptutvikling og evaluering. Struktur- og formvariasjoner. Utforming mht. styrke og stivhet. Mekanismesyntese. Komponenter for mekatroniske system. Monterings- og produksjonshensyn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Mekatronikkens grunnleggende prinsipper.
- Mekatronikkens elementer – bla. sensorer, ADC/DAC, mikrokontrollere og enkortsdatamaskiner, aktuatorer og kommunikasjon til/fra disse.
- Maskinkonstruksjon som en syntese av produktutvikling, mekanikk, dimensjonering og andre teknologiske emner.
- Utviklingsmetodikk styrt av faser og milepæler.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Gjennomføre utviklingsprosjekt med mekatroniske elementer.
- Utnytte sensorer og aktuatorer i mekaniske systemer.
- Bygge systemer basert på tilgjengelige elektronikk og mekanikk.
- Konstruere og lage prototyper for enkle elektronikksystem.
- Enkel programmering av mikrokontrollere med små kjøretidssystemer (OS).
- Lage fysiske modeller og demonstrere virkemåten av mekatroniske systemer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Konstruere mekatroniske systemer etter gitte spesifikasjoner.
- Vurdere gjennomførbarheten av komplekse tekniske løsninger.
- Modellere sammensatte systemer av mekanikk og elektronikk.

Læringsformer og aktiviteter

Ferdigheter i konstruksjon og utvikling trenes gjennom å utføre et realistisk utviklingsprosjekt. Denne oppgaven forutsetter at pensum-kunnskapen er tilegnet, samtidig som den trener utviklingsprosjekt-arbeid. Oppgaven løses i grupper. Metoder og verktøy vil bli undervist og prøvd ut i etterfølgende øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesterprøve (individuell) som teller 30% og prosjekt (for gruppa) som teller 70%. Både løsningen og prosessen frem til løsning teller på prosjektkarakteren. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2043 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 30/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU