course-details-portlet

SMF0002 - Kommunikasjon og norsk for Y-vei

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

 • Akademisk forberedelse - Grunnleggende om vitenskapelig metode - Kildekritikk og rett bruk av kilder - Bruk av tekstbehandling, søkemotorer og bibliotekstjenester -
 • Skriftlig arbeid - Skriving av studentoppgaver, som drøftingsoppgaver og sammendrag - Temasetninger og avsnittsinndeling - Grunnleggende norsk grammatikk og rettskriving -
 • Engelsk - Skriving av studentoppgaver på engelsk - Lesing av faglige og akademiske tekster - Akademisk stil, setningsbinding og ordforråd - Grunnleggende engelsk grammatikk og rettskriving
 • Kommunikasjon - Grunnleggende kommunikasjonsteori - Mål- og mottakeranalyse, og segmentering Fagspråk - Møter og presentasjoner - Forberedelse og gjennomføring av muntlige presentasjoner - Planlegging, organisering og gjennomføring av møter/seminar Prosjektarbeid - Prosjektorganisasjonen, formål og betydning - Planlegging og gjennomføring av prosjektoppgaver - Samarbeid i grupper

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

 • - Gruppearbeid
 • Studentaktive undervisningsformer
 • Oppgaveløsning - Akademisk skriving
 • Prosjektarbeid
 • Medstudentevaluering
 • Lage spørsmål til, og gjennomføre digitale tester
 • Bruk av IKT: Tekst, video, presentasjonsverktøy, sosiale media, tankekart
 • Forelesninger
 • Utstyr: Bruk av egen PC og relevant programvare. Smarttelefon med kamera.

Mer om vurdering

Mappen skal inneholde minimum seks-åtte arbeider, herav minst én muntlig presentasjon. Studenten skal selv velge hvilke arbeider, i tillegg til muntlig presentasjon, som skal utgjøre mappen, men med minimumskrav til omfang. Det beregnes en helhetlig karakter.
I tillegg skal studenten lage spørsmål til, og gjennomføre minst tre digitale tester.
Ved ikke bestått: Etter avtale med emneansvarlig er det mulig å levere ny mappe innen en fastsatt frist.

Forkunnskapskrav

Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglig studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende

Kursmateriell

Kommunikasjon og norsk for ingeniører

 • ISBN/Varenr: 9788215030968
 • EAN: 978-82-15-03096-8
 • Utgivelsesdato: 20.08.2018
 • Utgivelsesår: 2018
 • Innbinding: Heftet
 • Språk: Bokmål
 • Personer: Talmo, Tord Mjøsund, Stifoss-Hanssen, Astrid, Ulstein, Anders
 • Litteraturtype: Faglitteratur
 • Emne: Ingeniørfag, Kommunikasjon
 • Omfang/format: 314 sider
 • Forlag: Universitetsforlaget

Samt ressurser gitt i Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100

Utlevering
01.05.2024

Innlevering
24.05.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU