course-details-portlet

REA0012 - Forkurs i matematikk for Tres og y-vei

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Variabler

Algebra

Likningssett

Ulikheter

Grafer

Polynomer

Rasjonale uttrykk

Grenseverdier

Derivasjon

Funksjonsdrøfting

Logaritmer

Eksponentialfunksjoner

Trigonometri

Geometri

Trigonometriske likninger

Trigonometriske funksjoner

Vektorregning

Integralregning

Differensiallikninger

Følger og rekker

Mengdelære

Kombinatorikk

Sannsynlighetsregning

Læringsutbytte

Med fullført REA0012 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning.Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R1 og R2 i videregående skoler.

 

Kunnskap:

- Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.

- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:

- Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning

Mer om vurdering

Vurderingsformer: Skriftlig eksamen:

Emnet gjelder for studenter til bachelor i ingeniørfag via Tresemester og y-vei.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

- Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
- Kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 10.08.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
A061 Ametyst 3
S410 Smaragd 35
S206 Smaragd 23
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 14.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
S212 Smaragd 1
S310 Smaragd 11
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU