course-details-portlet

MUSV3137 - Musikk og økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en fordypning i perspektiver fra den økokritiske musikkvitenskapen (ecomusicology), som tar for seg musikkens rolle og posisjon i det gjensidige forholdet mellom samfunn, natur, og kultur. I dette emnet vil vi studere hvordan samtidskomponister, populærmusikalske artister, og lydkunstnere tar i bruk forskjellige musikalske virkemidler for å kommentere forholdet mellom menneske og natur.

Sentralt for dette emnet er tanken om at musikk og lydbasert kunst kan påvirke vårt forhold til den naturlige verden. Dette skal vi sammen utforske ved hjelp av ulike læringsaktiviteter. I tillegg til forelesninger skal vi arbeide med praktiske øvelser i grupper, med et mål om å utvikle nye musikalske verktøy for å fremme økologisk kompetanse. De praktiske øvelsene vil blant annet inkludere kunstnerisk arbeid med feltopptak og naturlyder, en ‘lydvandring’, og produksjon av en podcast. Gjennom forelesningene og gruppearbeidet skal vi bli mer bevisst på musikalsk praksis som en ressurs i overgangen til en mer økologisk samfunnsmodell. Underveis skal vi konfronteres med en rekke spørsmål: Hvordan kan musikk uttrykke våre komplekse relasjoner til steder og landskaper? Hvordan låter havdypet? Hvordan brukes musikk i miljøaktivisme? Er hvalsang og fuglesang musikk?

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha kunnskap om:

 • sentrale teorier og begreper fra økologisk filosofi og økokritikk
 • kulturelle og estetiske antagelser som påvirker vårt forhold til naturen.
 • en rekke sentrale musikere, komponister, og lydkunstnere som behandler forholdet mellom menneske og natur i sitt arbeid

Ferdigheter:

Studenter som fullfører dette emnet vil opparbeide følgende ferdigheter:

 • Fortolke og diskutere kulturelle og musikalske aspekter ved miljøkrisen
 • Formulere kunnskap om musikk og natur i skriftlige øvinger
 • Kritisk lytting og evaluering av lydlandskaper og lydforurensing
 • Gjøre feltopptak av naturlyder og anvende disse kunstnerisk
 • Knytte sentrale begreper fra økologisk filosofi til musikalsk og kunstnerisk praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk orientert, hvor forelesninger vil kombineres med prosjektarbeid i grupper og kunstnerisk arbeid. Derfor er det viktig med tilstedeværelse i all undervisning, og denne er derfor obligatorisk og krever minimum 80 % oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid. Hver gruppe skal produsere én episode til emnets podcast.
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Studentene skal levere en individuell semesteroppgave ved slutten av semesteret. Denne skal ha en lengde på ca. 4 000-6 000 ord. Underviseren vil presentere oppgavespørsmålet i første halvdel av semesteret. Oppgaven skal leveres digitalt på Inspera som en pdf-fil.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU