course-details-portlet

MASA2322 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Entreprenørskap er teamarbeid. Emnet gir både en innføring og ferdigheter i prosessen å ta frem et nytt produkt. Dette er en skrittvis og dynamisk prosess som starter med innsikt i kunden og hvordan gi verdi til kunden og forretningsmodell. Her inngår også design av produkt og hvordan forretningen kan skaleres. Metodikk i henhold til «Disciplined Entrepreneurship» av Bill Aulet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om:
- Metodikk for gjennomføring av innovasjonsprosjekter.
- Forstå og analysere bruker/kunde.
- Beskrive hva en kan gjøre for kunden.
- Finne og beskrive salgsprosess.
- Analysere og beskrive forretningsmodell.
- Designe og produsere produkt.
- Skalere forretning.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Gjennomføre innovasjons- og nyskapingsprosjekter.
- Bruke entreprenørskapsmetodikk.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.
- Arbeide i team.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, teoretiske og praktiske øvinger. Ferdigheter vil bli trent med 6 - 8 øvinger gjennom semesteret. Noen øvinger vil gjøres i samarbeid med industribedrifter. Studentene vil tilegne seg kunnskap gjennom en rekke metoder.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle obligatoriske øvingsoppgaver skal gjennomføres og godkjennes fortløpende. Tidsplan og omfang på obligatoriske oppgaver vil bli opplyst ved semesterstart. Oppgavetekstene leveres ut etter hvert, og det gis ikke anledning til å begynne på neste oppgave før foregående oppgave er godkjent. Deler av øvingsoppgavene vil bli gjennomført til fastlagte tider.Faget har krav om minimum 75% oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering. Obligatorisk oppmøte på presentasjon av mappen. Ved ikke bestått mappe, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.  

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU