course-details-portlet

MASA2322 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Entreprenørskap er teamarbeid. Emnet gir både en innføring og ferdigheter i prosessen å ta frem et nytt produkt. Dette er en skrittvis og dynamisk prosess som starter med innsikt i kunden og hvordan gi verdi til kunden og forretningsmodell. Her inngår også design av produkt og hvordan forretningen kan skaleres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om:

- Metodikk for gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

- Forstå og analysere bruker/kunde. - Beskrive hva en kan gjøre for kunden.

- Finne og beskrive salgsprosess.

- Analysere og beskrive forretningsmodell.

- Designe og produsere produkt.

- Skalere forretning.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

- Gjennomføre innovasjons- og nyskapingsprosjekter.

- Bruke entreprenørskapsmetodikk.

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

- Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.

- Arbeide i team.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, teoretiske og praktiske øvinger. Ferdigheter vil bli trent med 6 - 8 øvinger gjennom semesteret. Noen øvinger vil gjøres i samarbeid med industribedrifter. Studentene vil tilegne seg kunnskap gjennom en rekke metoder. Obligatoriske arbeidskrav: Alle obligatoriske øvingsoppgaver skal gjennomføres og godkjennes fortløpende. Tidsplan og omfang på obligatoriske oppgaver vil bli opplyst ved semesterstart. Oppgavetekstene leveres ut fortløpende, og det gis ikke anledning til å begynne på neste oppgave før foregående oppgave er godkjent. Deler av øvingsoppgavene vil bli gjennomført til fastlagte tider.Faget har krav om minimum 80% oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering. Mappe inneholder et sett øvinger, som blir oppgitt ved studiestart.

Obligatoriske arbeidskrav:

Oppgavetekstene leveres ut fortløpende, og det gis ikke anledning til å begynne på neste oppgave før foregående oppgave er godkjent. Faget har krav om minimum 80% oppmøte.

Obligatorisk oppmøte på presentasjon av innovasjonscase.

Ved ikke bestått mappe, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Opplyses om ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
12.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU