IDRSA1013 - Utforming og evaluering i kroppsøving og idrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i relevante metodiske tilnærminger, med bruk av flere måleinstrumenter for å kunne evaluere fysisk aktivitet, læring og gruppeprosesser. Studentene skal utforme egne trenings- og instruksjonssopplegg, og evaluere treningsoppleggene, med tanke på fysisk intensitet, deltakernes trivsel og læringsutbytte. Treningsoppleggene vil knyttes til ulike målgrupper.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal ha: * praktisk og teoretisk innsikt innsikt i evalueringsarbeid * innsikt i ulike metodiske tilnærminger, observasjon (med og uten video), skriftlige og muntlige tilbakemeldinger, og ved bruk av andre mål på fysisk aktivitet (aktivitetsmålere, pulsmålere o.l.)
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne evaluere konkrete treningsopplegg, med utgangspunkt i problemstilling og bruk av relevante metoder.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer forelesning og øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave hvor studenten med utgangspunkt i teoretiske perspektiver drøfter aktuelle læringsopplegg i kroppsøving og idrett. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardeltakelse

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
14.12.2018

Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.