course-details-portlet

IDRSA1013 - Utforming og evaluering i kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene skal utforme, gjennomføre og evaluere egne undervisningsopplegg i kroppsøving eller idrettsfag med utgangspunkt i kompetansemål og tverrfaglige tema i lærerplanen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal ha:

 • praktisk og teoretisk innsikt i evalueringsarbeid.
 • innsikt i utfordringer knyttet til underveisvurdering av elever i kroppsøving og idrettsfag
 • innsikt i bruk av ulike metoder i forbindelse med underveisvurdering og evaluering av undervisning

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i kroppsøving eller idrettsfag.
 • legge til rette for underveisvurdering av elever i kroppsøving og idrettsfag.
 • utforme verktøy for evaluering, og deretter evaluere egen undervisning.
 • drøfte hvordan egen undervisning kan utvikles eller endres for å imøtekomme elevenes ulike forutsetninger.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning/øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Vurderingsform: Oppgave.

I oppgaven skal studenten ta utgangspunkt i teoretiske perspektiver og planlegge, gjennomføre og drøfte aktuelle undervisningsopplegg i kroppsøving eller idrettsfag.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminardeltakelse

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU