course-details-portlet

IDRSA1013 - Utforming og evaluering i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i relevante metodiske tilnærminger, med bruk av flere måleinstrumenter for å kunne evaluere fysisk aktivitet, læring og gruppeprosesser. Studentene skal utforme, gjennomføre og evaluere egne aktivitetsopplegg, med tanke på fysisk intensitet, deltakernes trivsel og læringsutbytte.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal ha: * praktisk og teoretisk innsikt innsikt i evalueringsarbeid * innsikt i ulike metodiske tilnærminger, observasjon (med og uten video), skriftlige og muntlige tilbakemeldinger, og ved bruk av andre mål på fysisk aktivitet (aktivitetsmålere, pulsmålere o.l.)
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne evaluere konkrete aktivitetsopplegg, med utgangspunkt i problemstilling og bruk av relevante metoder.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer forelesning og øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Vurderingsform: Oppgave. I oppgaven skal studenten ta utgangspunkt i teoretiske perspektiver og planlegge, gjennomføre og drøfte aktuelle læringsopplegg i kroppsøving. Problemstillingen må godkjennes av faglærer innen oppgitt frist ved semesterstart. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardeltakelse

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kroppsøving/idrett
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering 16.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU