course-details-portlet

IDRSA1012 - Trening og helse i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi forståelse for betydningen av fysisk aktivitet for livskvalitet, trivsel og som grunnlag for god helse og en fysisk aktiv livsstil. Emnet skal gi gunnleggende kunnskap om organisering av trening og fysisk aktivitet. Trening blir sett i et samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal ha innsikt i: * relevante planer i kroppsøving.* forståelse for fysiologiske, nevrologiske, psykologiske og sosiale prosesser i treningssituasjoner.* ulike organiseringsformer av trening og fysisk aktivitet. * utforming av målorienterte treningsopplegg i skole, og andre sammenhenger.
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne utforme og gjennomføre relevante treningsopplegg i ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer forelesning og øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave hvor studenten med utgangspunkt i teoretiske perspektiver drøfter aktuelle læringsopplegg i kroppsøving. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og seminar

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kroppsøving/idrett
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU