course-details-portlet

IDRSA1010 - Gruppedynamikk i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i teori knyttet til kroppsøving, sett i lys av individuelle forutsetninger, gruppedynamikk og samhandling. Individperspektivet vil i hovedsak fokusere på individets livssituasjon, utvikling, læring, fysisk form og fysiske ferdigheter. Samhandlingsperspektivet vil fokusere på sosiale prosesser og forholdet mellom ulike aktører i lek, fysisk aktivitet, trening og idrett. Det blir lagt vekt på å skape forståelse for den betydning fysisk aktivitet har for den enkeltes livskvalitet, trivsel og hvilket grunnlag det gir for god helse og en fysisk aktiv livsstil. Kroppsøving blir forstått både som individuelt fenomen og som sosialt fenomen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal * vise teoretisk, metodisk og praktisk innsikt, som et grunnlag for praktisk og teoretisk arbeid med kroppsøving. * forstå kroppsøvingsfagets utfordringer og innhold i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. * vise kunnskap om barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale utvikling.
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne gjennomføre målorientert undervisning i kroppsøving, basert på kunnskap om barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesning og øvinger per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave, som inneholder gjennomført undervisning med en klart definert målsetting. Undervisningsopplegget skal evalueres ved innsamling av egne data og bearbeiding av andre tilgjegelige data. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og seminar

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU