course-details-portlet

HMS0006 - HMS-kurs for 1. årsstudenter - Ålesund

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Deltatt
Deltatt

Faglig innhold

-Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid - Evakueringsrutiner ved brann - Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: Førstehjelp (ca 3 timer), brannvern (ca 2 time).Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU