course-details-portlet

AAR5270 - Globalisering og byutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 50/100
Gruppeoppgave 50/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)
Fysisk planlegging (MFYSPL)
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)
Urban Ecological Planning (MSA1)

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Globalisering
  • Samfunnsgeografi
  • Urbanisme
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Gruppeoppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU