AAR4950 - Programmering og evaluering av bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset skal gi en grundig innføring og kunnskap om metoder og verktøy for å analysere og definere krav og behov for en virksomhet, og evaluere bruken av bygninger med tanke på erfaringsoverføring. Det legges vekt på en overordnet forståelse av samspillet mellom en virksomhet, brukere og de fysiske omgivelser i forhold til overordnete målsettinger for virksomheten.
Kurset vil ha fokus på programmeringsprosessen som strekker seg fra byggherrens første ide om et byggeprosjekt, med behovsutredning og virksomhetsanalyser, frem til ferdig behandling og besluttet byggeprogram. Vi går inn på hva et program omfatter, hvem som deltar i programmeringen, innhenting og bearbeiding av informasjon og ulike arbeidsmåter/teknikker brukt i programmeringsprosessen. Her inngår også oppbyggingen av et programdokument etter NS 3455 Bygningsfunksjonstabellen.
Kurset vil gjennomgå ulike teknikker for evaluering av bygninger i bruk (POE – Post Occupancy Evaluation) som grunnlag for programmering av nye bygg, og som vurdering og reprogrammering av eksisterende bygninger.
Det vil bli lagt vekt på casestudier og workshops knyttet til gjennomgang av teori og ulike arbeidsmetoder for programmering/evaluering. Prosjektoppgaven omfatter analyse av program og rammebetingelser for et byggeprosjekt, og/eller en evaluering av et bygg i bruk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha gode kunnskaper om programmering, ulike programmeringsmetoder og systemer for strukturering av informasjon, og kunnskap om metoder og verktøy for å analysere og definere krav og behov for en virksomhet. Studenten skal ha inngående kunnskaper om ulike evalueringsmetoder i forhold til bygninger og bruken av disse. Temaet brukskvalitet vil spesielt bli behandlet, og studenten skal ha kunnskap om hvordan dette rammeverket kan benyttes.
Studenten skal kunne gjennomføre evaluering av brukskvalitet basert på de metoder og verktøy som er presentert i emnet og kunne foreta en helhetlig vurdering av brukskvalitet relatert til virksomhetens målsettinger. Studenten skal også kunne komme med anbefalinger om forbedringer basert på evalueringer.
Studenten skal ha en overordnet forståelse av samspillet mellom en virksomhet, brukere og de fysiske omgivelser i forhold til overordnete målsettinger for virksomheten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og casestudier.
Øvinger og prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Opptatt på master i eiendomsutvikling og forvaltning.
Påmeldingsfrist: 1. desember.

Kursmateriell

Kurskompendium og utvalgte lærebøker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.