course-details-portlet

AAR4935 - Lys og farge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Lys og farge som et fenomen, visuel persepsjon av lys og farge, skyggedannelse, innvirkning av lyskildenes form, modellering av små og store objekter i rommet, lyskilder: dagslys og elektrisk lys, virkning av lys og farger i arkitektonisk rom, bærekraft of belysning.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

Kompetanse om lys som et fenomen og som visuell stimulus, NCS fargesystem, virkning av farger og naturlig/kunstig lys i arkitektonisk sammenheng.

Ferdighet: beherske visuell analysemetode for evaluering av arkitektur med fokus på lys- og fargedesign.

Generell kompetanse om modellering av rom og store/små objekter i bærekraftig arkitektur

Læringsformer og aktiviteter

Emne gjennomføres i form av halv-dags seminarer sammensatt av forelesninger med etterfølgende øvinger, demonstrasjoner og/eller full-skala forsøk i rom laboratoriet (ROMLAB) utstyrt med VR-briller eller VR-room, eller dagslyslaboratoriet utstyrt med simulatorer av himmel og sol.

Mer om vurdering

Karakterer er basert på vurdering av en muntlig presentasjon av arbeidet. Arbeidets art vil bli kunngjort ved semesterstart. Den muntlige presentasjonen vil bli holdt for sensorene.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Godkjente øvings-besvarelser trenger ikke å bli tatt opp igjen ved kontinuasjons-eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur (PHAAR)
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

kursmateriel blir annonsert ved kursets start

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, form og farge
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
29.04.2024

Innlevering
06.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU