course-details-portlet

AAR4935 - Lys og farge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Lys og farge som et fenomen, visuel persepsjon av lys og farge, skyggedannelse og innvirkning av lyskildenes form, modellering av små og store objekter i rommet, lyskilder: dagslys og elektrisk lys, virkning av lys og farger i arkitektonisk rom.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

Kompetanse om lys som et fenomen og som visuell stimulus, NCS fargesystem, virkning av farger og naturlig/kunstig lys i arkitektonisk sammenheng.

Ferdighet: beherske visuell analysemetode for evaluering av arkitektur med fokus på lys- og fargedesign.

Generell kompetanse om modellering av rom og store/små objekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emne gjennomføres i form av halv-dags seminarer sammensatt av forelesninger med etterfølgende øvinger, demonstrasjoner og/eller full-skala forsøk i rom laboratoriet (ROMLAB) utstyrt med VR-briller og VR-room, eller dagslyslaboratoriet utstyrt med simulatorer av himmel og sol.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Godkjente øvings-besvarelser trenger ikke å bli tatt opp igjen ved kontinuasjons-eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur (PHAAR)
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

kursmateriel blir annonsert ved kursets start

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, form og farge
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
05.05.2023

Innlevering
12.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU