AAR4935 - Lys og farge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emne skal gi grunnlegende kunnskaper om lys og farger som et fenomen, visuel persepsjon av lys og farge, skyggedannelse og innvirkning av lyskildenes form, modellering av små og store objekter i rommet, lyskilder: dagslys og elektrisk lys, virkning av lys og farger i arkitektonisk rom.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

Kompetanse om lys som et fenomen og som visuell stimulus, NCS fargesystem, virkning av farger og naturlig/kunstig lys i arkitektonisk sammenheng.

Ferdighet: beherske visuell analysemetode for evaluering av arkitektur med fokus på lys- og fargedesign.

Generell kompetanse om modellering av rom og store/små objekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emne gjennomføres i form av halv-dags seminarer sammensatt av forelesninger med etterfølgende øvinger, demonstrasjoner og/eller full-skala forsøk i rom laboratoriet (ROMLAB) eller dagslyslaboratoriet.
Kurset undervises i en konsentrert form, 3 uker i begynnelsen av semestret. Eksamen er i begynnelsen av mars.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Grunnemne for studenter fra andre fakultet.
Påmeldingsfrist: 1. desember.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.