AAR4220 - Region- og kommuneplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler stedsutvikling på oversiktsnivå som kommuneplan eller kommunedelplan etter Plan-og bygningsloven der arealbruk vil stå sentralt ved siden av formidling og planprosess.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi en innføring i oversiktsplanleggingens innhold etter plan- og bygningsloven. Kort innføring i egnede tegneprogram for planarbeid. Emnet gir kunnskap om stedsutvikling, planprogram, kommuneplanens arealdel, (alternativt kommunedelplan) samt tilhørende bestemmelser og beskrivelse, foruten forenklede konsekvensutredninger.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne utarbeide analyser og underlagsmateriale for regional og kommunal planlegging.

Generell kunnskap: Kandidaten skal kunne løse planleggingsoppgaver i ulike situasjoner og under ulike forutsetninger og kommunisere godt i medvirknings- og samarbeidsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øving, seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium. Plan og bygningsloven med veiledere for kommuneplanlegging og konsekvensutredninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 30.11.2017 09:00 E4
Høst ORD Øving 50/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Vår UTS Øving 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.