Forkurs i matematikk

Tilbudet gjelder studenter som skal ta SØK1001 Matematikk for økonomer i høstsemesteret 2017.
Forkurs i matematikk har omfang på 6 timer, og starter etter immatrikuleringen (som finner sted onsdag 16. august).  Vi informerer nærmere om tidspunktene når de er klare.

Hvorfor forkurs - og hvem bør delta?

Ferdigheter i matematikk er viktig for å lykkes med samfunnsøkonomi. Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) har erfart at studentene begynner på studiet med svært ulike forutsetninger, både når det gjelder
- hvilket matematikkfag de hadde på videregående (det er en fordel å ha S1+S2 eller R1, med 2P kan det være tøffere å komme i gang) 
- hvor gode kunnskaper de faktisk har fra videregående (sterkt forenklet stiller du sannsynligvis sterkere med en god matematikk-karakter enn en dårlig)
- hvor lenge det er siden du hadde matematikk. 

Målet med kurset er å hjelpe deltakerne til å friske opp kunnskapene, og gi kunnskap tilsvarende S1-S2 på tema innen algebra og funksjoner (sjekk kompetansemålene her).

SØK1001 Matematikk for økonomer undervises intensivt i første halvdel av høstsemesteret, og har eksamen midt i oktober. Dette gjør det ekstra viktig å få en god start! Forkurset er ikke obligatorisk, men anbefales for de som er usikker på egen matematikkbakgrunn. 

Lærebok

Matematikk for økonomistudenter, 2. utgave. (Olav G. Dovland og Petter Pettersen) 

Faglig innhold i forkurset

Kap. 1: Tallregning, algebra og ligninger

  • Tallregning
  • Brøker
  • Prosentregning
  • Grunnleggende algebra
  • Likninger
  • Potenser

Det er øvingsoppgaver gjennom kapitlene, og til disse øvingsoppgavene er det løsninger i læreboka. Læreboka har også egen nettside med fasit til oppgavene som står bak delkapitlene.

Du må gjerne jobbe med kapittel 1 i ukene før studiestart, så får du en mykere overgang til faget og studentlivet - og bedre tid til det sosiale som skjer de første ukene :)