Økonomi, ledelse og bærekraft

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Økonomi, ledelse og bærekraft

– Studiets oppbygging

Studiet fokuserer de to første årene på grunnleggende ledelse, markedsføring, bedrift- og samfunnsøkonomi, metodefag og etikk. Dette er felles for alle økonomi-, ledelse- og administrasjonsjonsutdanninger. Det tredje året på NTNU Gjøvik gir deg muligheten til fordypning innen ledelse og bærekraft: 

I femte semester er prosjektledelse, teknologiledelse, organisasjonspsykologi og ledelse obligatorisk. I tillegg kan du velge et spesialiseringsemne innen ledelse av forsyningskjeder eller entreprenørskap. 

I sjette og siste semester jobber du med bacheloroppgaven i tillegg til to valgemner. Her kan du velge mellom kvalitetsledelse, merkevarebygging, bærekraftige strategier og bærekraftig innovasjon. Bacheloroppgaven er et større forsknings- og utviklingsarbeid som gir deg mulighet til å bruke kunnskap fra flere emner, jobbe selvstendig med temaer og gjerne i tett samarbeid med bedrifter eller organisasjoner. 

Vi tilbyr studiet både som et treårig heltidsstudium på campus og på deltid over fire år som et fleksibelt studium. Det siste passer godt for deg som allerede er i jobb. 

gyldighet

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan