Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Økonomi, ledelse og bærekraft

– Om økonomi, ledelse og bærekraft

Alle bedrifter og organisasjoner trenger ansatte som forstår hvordan vi produserer en vare eller tjeneste mest mulig effektivt, og hvordan det påvirker miljøet og samfunnet rundt oss. NTNU ved Gjøvik har tett samarbeid med industrimiljøet og næringslivet regionen, som bidrar til at du får en praktisk tilnærming til fagene.

Vi tilbyr en solid økonomi- og lederutdanning som åpner for varierte jobber i næringslivet og offentlig sektor. Spesialisering innen bærekraftige forretningsmodeller og industrielle prosesser skal gi deg spisskompetanse som er fremtidsrettet og aktuelt for alle organisasjoner. På Gjøvik har vi erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at du opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet.

NTNU i Gjøvik har valgt å satse på bærekraftig forretningsdrift, et nytt framtidsrettet perspektiv som blir stadig viktigere i vårt samfunn. En bachelorgrad fra NTNU gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt!

Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie.

Godt å vite

På NTNU i Gjøvik tilbys studiet som 3-årig heltidsstudium på campus og som nettbasert og fleksibelt studium over 4 år.

Linjeforeningen RIK arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.