Økonomi, ledelse og bærekraft

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Økonomi, ledelse og bærekraft

– Om økonomi, ledelse og bærekraft

Alle bedrifter og organisasjoner trenger ansatte som forstår økonomi og ledelse, hvordan vi produserer en vare eller tjeneste mest mulig effektivt, og hvordan det påvirker miljøet og samfunnet rundt oss. NTNU i Gjøvik har tett samarbeid med industrimiljøet og næringslivet i regionen, som bidrar til at du får en praktisk tilnærming til fagene.

Hvorfor velge dette studiet

Solid økonomi- og lederutdanning som åpner for varierte jobber i næringslivet og offentlig sektor. Spesialisering innen bærekraftige forretningsmodeller og industrielle prosesser skal gi deg spisskompetanse som er fremtidsrettet og aktuelt for alle organisasjoner. På Gjøvik har vi erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn som gjør at du opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. Studiet fokuserer først på grunnleggende ledelse, markedsføring, bedrift- og samfunnsøkonomi, metodefag og etikk. Deretter får du en dybdekunnskap innen ledelse, ulike forretningsmodeller og industrielle prosesser med emner som teknologiledelse, kvalitetsledelse, prosjektledelse, bærekraftig strategier, og bærekraftig innovasjon. Du avslutter studiet med å skrive en bacheloroppgave. Studiet fører frem til tittelen: Bachelor i økonomi og ledelse

NTNU i Gjøvik satser på bærekraftig forretningsdrift, et nytt framtidsrettet perspektiv som blir stadig viktigere i vårt samfunn. En bachelorgrad fra NTNU gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt!

Godt å vite

Godt å vite

På NTNU i Gjøvik tilbys studiet som 3-årig heltidsstudium på campus og som nettbasert og fleksibelt studium over 4 år.

Linjeforeningen RIK arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.